Nakon 950 pokušaja položila pismeni ispit za vozačku dozvolu !!!

0
280

Žena po imenu Ca Sa Sun koja ima 68 godina, položila je pismeni ispit za vozačku dozvolu u Južnoj Koreji poslije 950 pokušaja da položi test. Potrošila je više od 4.200 dolara za takse i do skoro nije uspjela da postigne minimum 60 od mogućih 100 bodova na testu. Nakon posljednjeg pokušaja uspjela je u svojoj namjeri da položi pismeni ispit, osvojivši minimalnih 60 bodova na testu.

<