Osteoporoza se može spriječiti

0
69

Osteoporoza je sistemski poremećaj koji se karakteriše smanjenjem mase koštanog tkiva i oštećenjem njegove mikroarhitekture. Posljedica ovog poremećaja je smanjena otpornost tj. “snaga” kostiju što može dovesti do njihovog lomljenja.

Uzroci

<

Primarna se javlja kod oba pola nezavisno od starosti, češće kod žena koje su u postmenopauzi zbog nedostatka ženskog polnog hormona estrogena. Sekundarna osteoporoza je posljedica postojanja drugih bolesti ili stanja, primjene brojnih ljekova (npr. glikokortikoidi) itd. Faktori koji utiču na nastanak i napredovanje osteoporoze su:

– Rana menopauza koja se javlja kod žena mlađih od 45 godina prirodno ili kao posljedica ginekoloških operacija sa uklanjanjem jajnika

– Dugotrajna upotreba kortikosteroida (npr. prednisolona)

– Postojanje osteoporoze u porodici po ženskoj liniji, naročito ukoliko postoji podatak da je majka imala prelom kuka

– Neuhranjenost (Indeks telesne mase-BMI<19kg/m2)

– Bolesti jetre i težak alkoholizam ”

– Bolesti koje se karakterišu lošom absorpcijom hranjljivih materija u crijevima

– Bolest štitne i paraštitne žlezde

<

– Hipogonadizam kod muškaraca

– Reumatoidni artritis – Hronična bolest bubrega

– Dugotrajna upotreba ljekova koji razrjeđuju krv (npr. heparina).

Mjerenje koštane mase

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, stepen osteoporoze se utvrđuje na osnovu mjerenja gustine koštane mase (T-skor). Osteopenija (umereno smanjenje koštane gustine) se karakteriše T-skorom ispod -1 do -2,5. Osteoporoza (teško smanjenje koštane gustine) se karakteriše T-skorom većim od -2,5 i često je komplikovana patološkim prelomima kostiju. Preporuka je da liječenje treba započeti kod svake osobe koja ima T-skor veći od -2,5, pri čemu su kriterijumi rigorozniji ukoliko kod pacijenta postoji fraktura i neki od faktora rizika (tada se terapija započinje kod T-skora većeg od -1,5).

Najčešća komplikacija osteoporeze je prelom kostiju. Kosti se lome kako usljed težih, tako i kod blažih padova, dizanja manjeg tereta ili savijanja. Najčešći su prelomi kukova i pršljenova. Nerijetko nakon oporavka ove osobe razvijaju strah, anksioznost, depresiju i smanjuje im se kvalitet života. Smanjuje se snaga mišića ekstremiteta, telesna visina, telo se povija naprijed. Dijagnoza i praćenje bolesti se zasnivaju na medicinskom intervjuu, detaljnom pregledu, procjeni faktora rizika i merenju gustine kostiju i to u predjelu pršljenskih tijela, butne ili petne kosti korišćenjem:

– Rentgena: snimci imaju ograničenu vrijednost u postavljanju dijagnoze i praćenju bolesti. Ova metoda je značajna za procenu postojanja i težine deformiteta i preloma

– DXA (deksa): mjeri se absorpcija rentgenskih zraka dvostruke energije u pršljenskim tijelima ili butnoj kosti. Metoda je odlična za postavljanje dijagnoze, određivanje i praćenje efekta terapije

– Ultrazvučno mjerenje gustine petne kosti: metoda je značajna za postavljanje dijagnoze i praćenje bolesti. – Osteoporoza je bolest koja se može spriječiti ili se može usporiti njeno napredovanje.

Savjetuje se:

– Prestanak pušenja

– Izbjegavanje konzumiranja alkohola

– Redovno vježbanje uz što više kretanja

– Izbjegavanje prekomjernih dijeta i ekstremnog vježbanja koje može dovesti do poremećaja ili potpunog gubitka menstrualnih ciklusa

– Adekvatan unos kalcijuma uz redovno praćenje njegovog nivoa u serumu i urinu

– Adekvatan unos vitamina D (kalcitriol, alfakalcidol)

– Nadoknada hormona u ranoj menopauzi

– Primjena fizikalne terapje radi smanjenja hroničnog bola

– Nošenje štitnika za kukove (smanjuje rizik od preloma kuka kod starije populacije)..